Ing. Peter Kollár – IP COMP

Čítačka magnetických kariet slúži na identifikáciu personálu alebo vašich zamestnancov.